Met lint gekroond tot heer

Ruim veertig jaar lang stonden ze tegenover elkaar als concurrenten. Vanaf 1 januari 1994 zullen ze samengaan. De algemene vergaderingen van het KoninklijkNederlands Korfbal Verbond en de Nederlandse Dames Korfbal Bond hebben zaterdag ingestemd met een fusie van de bonden. Van de 78 KNKV-gedelegeerden gingen er 76 akkoord. Bij de NKDB was bijna driekwart vóór (192 tegen 53).

De NKDB is het kleine, jonge zusje van de KNKV. De 'gemengde' bond heeft 90.000 leden, de 'vrouwenbond' 10.000. Om de katholieke meisjes in de dorpen te verheffen tot de sport, terwijl de jongens voetbal speelden, ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog de Katholieke Dames Korfbal Bond. Het zendingsgebied van de bond heeft altijd ten zuiden van Nijmegen en ten oosten van Tilburg gelegen. De regio waar de KNKV - opgericht in 1903 - altijd zwak vertegenwoordigd is. Gerrit van Rijssen, directeur van het KNKV-bondsbestuur, zegt dat beide bonden elkaar geografisch prachtig aanvullen, wat kan leiden tot een verdichting van de infrastructuur.

Zal de samenvoeging leiden tot een geleidelijke verdwijning van het vrouwenkorfbal?

Dat kan gebeuren. Maar dat zal worden bepaald door de markt. Met de fusie incorporeren wij het produkt 'dameskorfbal'. De tijd zal uitwijzen of daaraan behoefte bestaat. We zullen het dameskorfbal niet kunstmatig in stand gaan houden?

Zal het vrouwenkorfbal ook buiten het tradtionele werkterrein van de NKDB worden gepropageerd?

Daartoe zullen geen initiatieven worden ontplooid. Maar in sommige streken waar korfbalclubs kampten met een een oververtegenwoordiging aan meisjes, werd al oogluikend een mesijescompetitie toegestaan. Al moest wel de helft van de meisjes een lint dragen om zich tot heer te promoveren. Daarover hoeven we niet meer schijnheilig te doen.

Heeft de samenvoeging ook nog gevolgen voor de wedstrijdregels?

De grondgedachte over de wedstrijdregels was bij beide bonden gelijk. Maar de afmetingen van de velden verschillen. En de speeltijden lopen uiteen. Dat wordt de komende jaren allemaal gelijk getrokken. Alleen de verschillen in taktiek zullen blijven. Omdat dameskorfballers geen vaste tegenstander kennen. Zij kunnen dus aan zôneveredediging doen.

    • Dick Wittenberg