Kiest Hedy Gerrit, Marcel of Walter?

Namen rollen over ieders tong in Hilversum, de wildste gok klinkt plausibel. Gerrit Braks (KRO) wordt het, nu hij niets meer te verliezen heeft na zijn mislukte FAO-avontuur. Marcel van Dam (VARA) zou een hele goede kans maken, omdat zijn leven zo innig vervlochten is met het systeem. Maar ook klinkt de naam van Bouke Geersing, de huisjurist van de NOS die steeds zo moedig in het strijdperk treedt voor het Bestel.

Het publieke omroepbestel heeft een nieuwe voorzitter nodig en het is aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur die aan te wijzen. Max de Jong acht zijn 'klus' het bestel te versterken geklaard, wil niet nog een aantal jaren op een lager pitje sudderen en stapt daarom per 1 januari op. Onder zijn leiding is 'Hilversum' uit de rode cijfers gekomen en zijn de omroepen het eens geworden over een lange termijnplan om de commerciële concurrentie het hoofd te bieden. Minister d'Ancona maakte als fervent aanhangster van het Nederlandse omroepbestel van het plan een wet met als 'piece de resistance' een tienjarige zendtijdgarantie voor de omroepen, mits ze tot nauwe samenwerking komen. De wet moet nog voor het einde van haar ambtstermijn door het parlement worden aangenomen.

Het was d'Ancona ongetwijfeld een lief ding waard geweest de huidige NOS-voorzitter nog een aantal jaren in Hilversum te houden. Niet alleen omdat een door profileringsdwang bevangen coalitiegenoot of Tweede Kamer zo vlak voor verkiezingen dwars kan gaan liggen (en wellicht zelfs haar geliefde mediawet daarmee averij toebrengt), maar vooral ook omdat de uitvoering van alle plannen straks nauwkeurige begeleiding behoeft in Hilversum.

Nu het werk eigenlijk weer opnieuw aan een ervaren bestuurder kan worden toevertrouwd, valt in het onrustige Hilversum ook hardnekkig de naam van Walter Etty, thans in dienst bij het Commissariaat voor de Media. En waarom ook niet? De man heeft in Amsterdam ruime bestuurservaring opgedaan, hij loopt tegen de vijftig en hij heeft in Hilversum nog nergens een bal door een ruit getrapt. Tegen pleit dat hij een PvdA'er is en het CDA zich wellicht weer aan de beurt acht de vacature te vervullen. Een daar is iets voor te zeggen. Want op dit moment verzetten met name de op confessionele leest geschoeide omroepen zich tegen de broodnodig geachte samenwerking. Een duwtje in de goede richting van een vertrouwd persoon kan daarom helemaal geen kwaad. (ZL)

    • Zeger Luyendijk
    • Kees van der Malen
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink