Geschil in D66 over lijsttrekker Europa

DEN HAAG, 13 DEC. In D66 is een geschil ontstaan over het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen. Europees ambtenaar L.J. Brinkhorst werd door de kandidatencommissie onder leiding van de Gelderse commissaris van de koningin, J. Terlouw, aanvankelijk als 'eerste man' naar voren geschoven. Maar daar is bezwaar tegen gemaakt. De D66-geschillencommissie heeft Terlouw gedwongen Brinkhorst in het vandaag uitgebrachte stemadvies tussen de andere kandidaten te plaatsen, op alfabetische volgorde.

“De commissie-Terlouw wilde Brinkhorst als aparte categorie behandelen”, zo heet het in D66-kring. Na Brinkhorst werd een groep van vier kandidaten, onder wie de zittende Europarlementariër van D66, J.W. Bertens, genoemd. Bertens is net als Brinkhorst kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De overigen zijn het Tweede-Kamerlid D. Eisma, D66-bestuurslid J. Boogerd en senator H. Gelderblom.

Na de voordracht werd 'bezwaar' aangetekend, volgens sommigen door een andere kandidaat. De kandidatencommissie mag volgens de reglementen alleen een groep met kandidaten noemen in alfabetische volgorde. De leden stemmen daarop schriftelijk over de volgorde en kiezen op het D66-congres de lijsttrekker. De geschillencommissie vergaderde zaterdag over het bezwaar en dwong Terlouw tot herziening van het stemadvies.

Brinkhorst staat nu in de eerste groep, in alfabetische volgorde na Bertens en Boogerd, en hij wordt gevolgd door Eisma en Gelderblom. Deze groep wordt als “royaal gekwalificeerd” afgeschilderd. In een tweede groep, die als “zeer geschikt” wordt omschreven, staan onder anderen A. Bouter, de medewerker van Bertens, en de Europese ambtenaar H. Glaubitz. “Terlouw heeft voor zijn beurt gesproken door al een lijsttrekker te suggereren”, zegt een prominent lid van D66.

Pag.3: In 1989 ook een conflict

Bij de vorige Euroverkiezingen in 1989 was er ook een conflict over de lijst. Toen kwam aanvankelijk B. van den Bos, de huidige D66-senator, als eerste uit de bus maar werd uiteindelijk, op aanbeveling van de partijtop, ex-diplomaat Bertens als lijsttrekker gekozen.

D66 komt vandaag ook met het stemadvies voor de Tweede Kamerlijst, opgesteld door een kandidatencommissie onder leiding van PTT-topman W. Dik. Er is een eerste groep gemaakt van 25 kandidaten die, zo meent de commissie, “de ideale fractie” vormt. Daarbij horen alle zittende fractieleden, behalve Eisma die naar het Europees Parlement gaat. Van de nieuwe D66-kandidaten zitten bij de eerste 25 onder anderen B. Dittrich (rechter in Alkmaar), H. Fermina (wethouder in Dordrecht) Th. de Graaf (ambtenaar op het ministerie van binnenlandse zaken), F.H. de Groot (ambtenaar op defensie) en J. Hoekema (ambtenaar op buitenlandse zaken), B. Bakker (werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad) en senator B. van den Bos.

Na de eerste 25 volgen twee groepen van elk tien kandidaten die eveneens in alfabetische volgorde worden genoemd. Opvallend is dat de vroegere wethouder van Utrecht, N. van 't Riet, niet bij de eerste 25 behoort. Zij is ingedeeld in de groep van 26 tot 35. Bij een eerdere stemming onder leden kwam zij als “meest populaire nieuweling” uit de bus. Ook ex-journaliste M. de Koning eindigde hoog bij de ledenstemming over de nieuwelingen, maar werd door de commissie bij de tweede groep neergezet. De commissie-Dik, aldus een woordvoerder van D66, let er vooral op dat in de samenstelling van een D66-fractie diverse disciplines zijn vertegenwoordigd.

    • Derk-Jan Eppink