Gaddafi nodigt terroristen uit

TRIPOLI, 13 DEC. De Libische leider, kolonel Gaddafi, die zegt zijn banden met terroristische organisaties te hebben verbroken, heeft drie vooraanstaande Palestijnese leiders naar Tripoli uitgenodigd, die zich tegenstander hebben betoond van het vredesakkoord tussen Israel en de PLO.

Het gaat om Ahmed Jibril, Abul Abbas en Abu Nidal. Gaddafi zei hen te hebben uitgenodigd, omdat de Westerse mogendheden niet met hen willen praten. “Ik steun hun terroristische daden niet”, aldus Gaddafi, “maar ik steun hun strijd.” De Libische leider nodigde ook de leiding van het Ierse Republikeinse Leger (IRA) uit om naar Tripoli te komen. De uitnodiging wordt uitgelegd als provocatie jegens de Verenigde Naties, die sancties tegen Libië hebben afgekondigd wegens de weigering van Gaddafi twee Libiërs uit te leveren die ervan verdacht worden de hand te hebben gehad in de aanslag op een Boeing van PanAm, die neerstortte op het Schotse Lockerbie. (AFP, AP)