Foto: KOBE - Nog voordat het Gatt-akkoord over ...

Foto: KOBE - Nog voordat het Gatt-akkoord over liberalisering van de wereldmarkt in Genève helemaal rond is laadden werknemers in de Japanse havenstad Kobe vanmorgen 7.560 ton Amerikaanse rijst uit. Het is voor het eerst sinds 1967 dat Japan Amerikaans erijst importeert. In het op handen zijnde GATT-akkoord stemt Japan naar verwachting in met gedeeltelijke opening van zijn rijstmarkt. Maar vooruitlopend daarop heeft het land grote behoefte aan rijst vanwege tegenslagen bij de eigen oogst. (Foto Reuter)