Felix stoomt op met vernieuwde fractie, met nazorg afvallers

De PvdA-lijst is vastgesteld, het doek is nu voor de meeste zittende Kamerleden definitief gevallen. Bij de eerste dertig kandidaten zitten slechts twaalf van de huidige 48 sociaal-democratische Kamerleden, dat is een kwart van het totaal. Toch is op het Binnenhof geen revolte uitgebroken onder de afvallers. Op de erupties van een enkeling na was er vooral rust en berusting.

'Loopbaanoriëntatieproject', zo klinkt de pijnstiller die de partijtop voor de afvallers in petto heeft. “Dit zagen we natuurlijk op ons afkomen”, zegt Victor Verhoeven, de directeur van het partijkantoor en rechterhand van voorzitter Felix Rottenberg. De PvdA gaat de mensen begeleiden die buiten de boot vallen. Officieel wordt van 'nazorg' gesproken.

Voor de afvallende Kamerleden heeft de PvdA-leiding een groep 'senior partijbestuurders' aangewezen die als 'consulent' optreden. De vroegere commissarissen van de koningin Roel de Wit en Ad Oele, ex-Kamerlid en burgemeester van Vlissingen, Jaap van der Doef, de huidige commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Schelto Patijn en bewindslieden als Job Cohen (onderwijs) en Aad Kosto (justitie) treden op als zielzorgers die de afvallers helpen. “Deze mensen wijzen op mogelijkheden, introduceren in bepaalde circuits om zo de betrokkene aan een baan te helpen”, zegt Verhoeven. De PvdA gaat netwerken mobiliseren, zoals het CDA dit al jarenlang doet, om haar afvallers onderdak te brengen.

Maar de spoeling is dun, weet ook Verhoeven. Het aantal burgemeesters van PvdA-huize zal na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet groter worden. En ook de wereld van de adviesraden, met mooie voorzittersfuncties, wordt uitgedund. Bovendien kampt een Kamerlid met statusverlies. Was volksvertegenwoordiger ooit de hoogste baan in Nederland, een functie met gezag en autoriteit, tegenwoordig is er een trend het onbekende Kamerlid meewarig te bekijken, als een loser af te schilderen.

Het laatste redmiddel is het outplacement-bureau Van Ede en Partners dat door de PvdA is ingehuurd om Kamerleden aan een baan te helpen. Sommigen hebben al een 'oriëntatiegesprek' gehad, zegt Verhoeven. Ze maken eens een analyse van hun sterke en zwakke kanten, en besluiten zelf of ze verder gaan. Zo ja, dan helpt de PvdA in de zakelijke verhouding. “De PvdA neemt de kosten voor haar rekening”, zegt Verhoeven. Kosten? “Dat ligt rond de 10.000 gulden”. Maar de PvdA doet bij succes wel een beroep op solidariteit. “Geslaagden betalen een deel van die kosten terug, naar eigen draagkracht”. (DJE)

    • Zeger Luyendijk
    • Kees van der Malen
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink