EDUARDO FREI; Zoon van zijn vader

SANTIAGO, 13 DEC. De 51-jarige christen-democraat Eduardo Frei Ruiz Tagle geldt als een wat verlegen man, die tot dusver vooral de zoon van zijn beroemde vader is geweest. Frei senior was de oprichter van de Chileense christen-democratische partij. Toen hij in 1964 aan de macht kwam voerde hij een radicaal programma van landhervormingen door en nationaliseerde de kopermijnen. Hij moest in 1970 aftreden, omdat een president niet onmiddellijk herkozen kon worden na een ambtstermijn van zes jaar.

Toen het leger onder aanvoering van generaal Pinochet in 1973 zijn opvolger, Salvador Allende, ten val bracht, steunde Frei senior aanvankelijk de machtsgreep tegen zijn politieke tegenstander. Maar toen hij eenmaal kennis had genomen van de rigoreuze militaire praktijken tegen links, ontwikkelde hij zich tot een felle tegenstander van Pinochet.

Frei junior had aanvankelijk een grote afkeer van alles wat met politiek te maken had, volgde een opleiding tot ingenieur en werkte voor een bouwbedrijf. Na de onverwachte dood van zijn vader in 1982 begon hij zich toch aangetrokken te voelen tot een publiek ambt. In 1987 verkocht hij zijn aandeel in het bedrijf waarvoor hij werkte om zich in de politiek te storten. Hij sloot zich aan bij de coalitie rondom Patricio Aylwin, een goede vriend van zijn vader, die generaal Pinochet wilde afhouden van nog eens acht jaar presidentschap, waarover in 1988 een referendum werd belegd. Een jaar later deed hij een vergeefse poging Aylwin af te houden van diens presidentskandidatuur. Daarna slaagde hij er echter in zich, met een in Chili nog niet eerder vertoond aantal stemmen voor één kandidaat, tot senator te laten kiezen.

Frei, die in 1991 tot voorzitter van de christen-democraten werd gekozen, heeft zich een begaafd organisator betoond, die er de afgelopen jaren in geslaagd is de verschillende facties binnen de partij bij elkaar te houden. Op het partijcongres kreeg hij een tweederde meerderheid voor zijn presidentskandidatuur.

Hoewel El Mercurio, de krant die positief stond tegenover het militaire regime van generaal Pinochet, nog onlangs schreef dat “het lot had beschikt dat een van de grootste redenaars van deze eeuw een hopeloos stille zoon had gekregen”, ontwikkelde Frei zich tijdens de campagne tot een spreker met een directe, zeer aansprekende stijl. Volgens vrienden is deze ontwikkeling mede te danken aan de steun van zijn vrouw Marta en zijn vier dochters. Voelde hij zich vroeger ongemakkelijk als hij met zijn vader werd vergeleken, tegenwoordig zegt hij trots te zijn op zijn naam. (Reuter)