Delors tevreden met reacties op Witboek

BRUSSEL, 13 DEC. Voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie is tevreden met de nieuwe start die Europa heeft gemaakt met het aannemen van zijn Witboek over economische groei en banen. De maatregelen die in het Witboek wordt opgesomd om de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven te herstellen en om meer mensen aan werk te helpen, worden over het algemeen verwelkomd als “innovatief, evenwichtig en wijs”, constateerde Delors zaterdagmiddag in Brussel na afloop van de top van regeringsleiders van de twaalf lidstaten van de Europese Unie.

Delors zei er dan ook van overtuigd te zijn dat de Europese Unie en haar lidstaten er over twee à drie jaar in zullen zijn geslaagd de verloren gegane “geloofwaardigheid” te hebben teruggewonnen.

Delors meent ongetwijfeld wat hij zegt, maar dat neemt niet weg dat zijn woorden het afgelopen weekend nogal plichtmatig klonken. Overtuigend was zijn warme dankbetuiging aan het adres van premier Jean-Luc Dehaene en diens ministersploeg voor de voortvareden wijze waarop België het afgelopen halfjaar het voorzitterschap van de Europese Unie heeft vervuld. Een “zeldzame” ervaring in de negen jaar dat ik nu voorzitter van de Europese Commissie ben, aldus Delors.

Maar over de discussies rond het Witboek klonk Delors, ondanks zijn positieve conclusies, nogal mat. En dat is ook niet zo'n wonder. Zijn voorstel om jaarlijks voor ruim 16 miljard gulden aan Euro-leningen uit te geven ten behoeve van grote transeuropese netwerken, werd door de regeringsleiders niet overgenomen. Eerst moeten alle bestaande financieringsmogelijkheden (binnen de begroting van de Unie en bij de Europese investeringsbank) maar eens worden benut. Als later mocht blijken dat toch extra leningen nodig zijn, moeten de ministers van financiën maar eens bekijken hoe die op de beste manier kunnen worden uitgeschreven.

Die formulering sluit geenszins uit dat er over enige tijd toch 'Euro-bonds' zullen worden uitgegeven, aldus premier Dehaene. Maar het vooruitzicht dat de ministers van financiën op dit punt hun eindoordeel moeten geven zal Delors niet erg hoopvol stemmen. Hij heeft de afgelopen tijd juist alles in het werk gesteld om de zuinige financiën-ministers zoveel mogelijk buiten de discussies rond het Witboek te houden.

Premier Dehaene zei na afloop dat de discussies over financiering van de grote netwerken de aandacht ten onrechte hebben afgeleid van de verdere inhoud van het Witboek. Met het Witboek is gezorgd voor een beleidskader waarmee op gemeenschappelijk niveau en op nationaal en regionaal uitwegen uit de crisis wordt geboden, aldus Dehaene.

Maar tegelijkertijd, zei de premier, kunnen alleen de ondernemingen en de sociale partners banen scheppen. “We hebben niet de pretentie dat we hier mirakel-oplssingen hebben gevonden”. Juist wegens het gegeven dat “politici geen werkgelegenheid kunnen creëren”, hebben de regeringsleiders er ook van afgezien om in hun eindconclusies van de top te spreken over de doelstelling om ten minste 15 miljoen banen te scheppen tot het jaar 2000, aldus Dehaene.

Ook dat laatste moet Delors ongetwijfeld verdriet doen. Want in zijn Witboek had hij die doelstelling nog uitdrukkelijk wel geformuleerd. Toch laat de voorzitter van de Europese Commissie zich niet uit het veld slaan. Of het Witboek als zijn zwanezang moet worden beschouwd, luidde afgelopen zaterdag de vraag. “Als in kijk naar de toestand in Europa, had ik al lang mijn zwanezang moeten zingen”, was het bitse antwoord.

    • Wim Brummelman