Deetman komt Arafat toch zelf bij de deur halen

DEN HAAG, 13 DEC. De Tweede-Kameringang die de veiligheidsmensen vanmorgen voor PLO-voorzitter Yasser Arafat hadden gekozen, was die van het voormalige ministerie van koloniën. Een kleine deur die normaal dicht is, sinds de entrees van het Nederlandse parlement uit kolossale glazen en elektronisch gestuurde schuifpuien bestaan. Vrijwel aan het oog onttrokken voor fotografen en cameramensen liep de geüniformeerde Palestijnse leider tussen een tiental bewakers, enkelen met de hand op hun pistool, het gebouw in, de smalle trap op naar de representatievere ruimten boven.

Te elfder ure had Kamervoorzitter Wim Deetman toch nog besloten Arafat zelf bij de deur te gaan afhalen. Volgens het aanvankelijk protocol zou dat zijn kamerbewaarder doen, die de PLO-leider dan naar Deetmans werkkamer moest begeleiden. Het zijn de gebruikelijke aarzelingen in dergelijke programma's, wanneer het gaat om politiek belangrijke mensen, die niet staatshoofd of regeringsleider zijn. Protocollair is Arafat de voorzitter van een vereniging zonder land.

Hij was dus ook niet formeel uitgenodigd. Minister Peter Kooijmans heeft hem twee maanden geleden, bij zijn bezoek aan het PLO-hoofdkwartier in Tunis, met een diplomatiek handigheidje te kennen gegeven dat Den Haag eigenlijk best wilde dat Arafat kwam. Als Arafat van plan was spoedig te komen, zei Kooijmans in dat gesprek, dan was hij van harte welkom en mocht hij zich als gast van de Nederlandse regering beschouwen.

Zo gebeurde het ook, want Yasser Arafat reist in deze dagen zeer veel. Minister Kooijmans ontving hem vanmorgen persoonlijk op het marine-vliegveld Valkenburg, waar Arafat precies op de geplande tijd, negen uur, arriveerde. Geen toespraken op het platform, direct door de regen in de limousines, naar het Internationale Gerechtshof in het Vredespaleis, een onderdeel in het programma dat de Palestijnen zelf hadden aangedragen. President Sir Robert Yewdall Jennings en de andere leden van het Hof stonden klaar om hem te ontvangen. Geen media. Het internationale hof wil niet in de politieke frontlijn.

Vervolgens naar de Tweede Kamer, waar afgezien van politie- en veiligheidsmensen en journalisten niemand naar de Palestijnse bezoeker kwam kijken. De dranghekken waren overbodig. Het unieke van het bezoek, de PLO-voorzitter die voor het eerst voet op Nederlandse bodem zet, heeft de Nederlanders blijkbaar nauwelijks geraakt. Bij het eerste bezoek van ANC-leider Nelson Mandela drie jaar geleden aan Nederland, ook een man zonder regeringsfunctie, stonden overal drommen mensen, in Amsterdam tienduizenden.

Onwennig, nog geen woorden vindend, liepen Arafat en Deetman naast elkaar door de gangen van het Kamergebouw. Na het gesprekje op Deetmans kamer naar de Troelstrazaal, langs de bronzen kop van een somber kijkende oud-premier Joop den Uyl. De commissies voor buitenlandse zaken uit Eerste en Tweede Kamer zaten al op hem te wachten. Een besloten sessie onder leiding van het Tweede-Kamerlid René van der Linden. Arafat geflankeerd door een handvol medewerkers, tegen de muren en buiten de deuren vele veiligheidsmensen.

Arafat wil hulp, veel hulp, zei hij, niet alleen om vele berooide Palestijnen aan een betere toekomst te helpen, maar ook om een wapen te hebben tegen de moslim-fundamentalisten die het vredesproces verstoren. Eenzelfde oproep deed hij naderhand, aan het begin van de middag, in het Catshuis tegenover premier Ruud Lubbers en de ministers Kooijmans, Andriessen (economische zaken) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking).

De PLO-leider mag dan (nog) geen land vertegenwoordigen en verder in Nederland weinig emoties opwekken, hij werd als regeringsleider behandeld met deze werklunch in de ambtswoning van de minister-president. Na dat gesprek zou hij nog op Economische Zaken een gesprek voeren met staatssecretaris Yvonne van Rooy, die over de handelsbevordering gaat. Het bezoek zou volgens het programma worden besloten met een persconferentie in Nieuwspoort, waarna om vier uur het vliegtuig klaarstond op Valkenburg, voor een vlucht naar Straatsburg. Arafat zou dan precies zeven uur in Nederland hebben doorgebracht.

    • Rob Meines