Dales wil evaluatie na elk gewelddadig optreden van politie

DEN HAAG, 13 DEC. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dat voortaan elk grootschalig politie-optreden waarbij geweld is gebruikt, wordt geëvalueerd. De betreffende korpsbeheerder is daarvoor verantwoordelijk. Dit blijkt uit een brief die zij heeft gestuurd aan voorzitter L. Hermans van het Korpsbeheerdersberaad, het samenwerkingsorgaan van burgermeesters die aan het hoofd staan van de 25 politieregio's.

Dales doelt op gebeurtenissen die om een meer dan 'normale' politie-inzet vragen zoals demonstraties, voetbalwedstrijden, rampen, blokkades en grote internationale conferenties. Zij wil van Hermans op korte termijn vernemen hoe deze evaluatie in de toekomst kan worden uitgevoerd.

De evaluatie van de gebeurtenissen rond de jongerendemonstratie van 8 mei in Den Haag, waarbij tientallen gewonden vielen, was aanleiding voor de beslissing. Volgens Dales en minister Hirsch Ballin (justitie) is het essentieel voor de verbetering van het politiewerk dat voortdurend de vraag wordt gesteld hoe uit deze gebeurtenissen lering kan worden getrokken.

“Het verloop van de evaluatie van de gebeurtenissen rond de jongerendemonstratie heeft volgens ons de waarde van een openbare evaluatie aangetoond”, schrijft de minister. Die openbaarheid wordt verderop in de brief weer ingeperkt: de evaluatie, of delen daarvan, kunnen volgens de minister “uit politie-tactische of veiligheidsoverwegingen” beperkt toegankelijk zijn.

Dales geeft Hermans in overweging de evaluatie te laten begeleiden door een onafhankelijke instantie wanneer rond het optreden door de politie ernstige maatschappelijke onrust is ontstaan. Maar dat laat volgens Dales onverlet dat de raad van de gemeente waar het optreden heeft plaatsgevonden ook zelf een onderzoek door een onafhankelijk deskundige kan vragen.

Er zal ook een Evaluatieteam van het Politie Instituut voor Openbare Orde en Veiligheid (PIOV) worden opgericht. Het team zal worden samengesteld uit onder meer politiecommandanten uit de regio's die ervaring hebben met grootschalig politie-optreden.

In overleg met de korpsbeheerders kan het team een onderzoek doen. Met de resultaten daarvan zullen de opleidingen en trainingen op dit terrein worden verbeterd en kan de reguliere evaluatie worden ondersteund.