Congres stemt in met kandidaten van PvdA-bestuur

AMSTERDAM, 13 DEC. Het PvdA-congres heeft de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement zonder ingrijpende wijzigingen vastgesteld.

De congresgangers stemden zaterdag grotendeels in met de lijsten zoals voorgesteld door het PvdA-bestuur. Partijleider W. Kok werd aangewezen als de lijsttrekker van de Kamerverkiezingen en minister H. d'Ancona leidt de PvdA in de Europese verkiezingen.

Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer maakte de minderhedenspecialist van de PvdA-fractie, T. Apostolou, een sprong van plaats 37 naar 22. Het congres meende dat een allochtoon een hogere plaats op de lijst moest verkrijgen omdat de kwestie van de minderheden “in de campagne een rol zal gaan spelen”. De voorzitter van de Jonge Socialisten (JS), de 22-jarige S. Dijksma, ging van plaats 41 naar 34. Op de Europese PvdA-lijst was er één verandering: M. van Putten verschoof van plaats negen naar zes.

Rottenberg verzette zich op het congres tegen ingrijpende wijzigingen. Hij zei dat de voorgestelde lijst “afgewogen” was en het congres geen bundeling van “lobby's” moest worden. Er waren enkele pogingen om zittende Kamerleden die onverkiesbaar waren geplaatst, zoals J.J. Feenstra, G. Valk, M. van der Burg, R. van Gijzel en G.J. van Otterloo alsnog een hogere plaats op de lijst te geven. Bij de stemmingen koos het congres echter voor de kandidaten die door het PvdA-bestuur waren voorgesteld. Rottenberg toonde zich ingenomen met het resultaat. “We hebben de lijsten er goed doorgekregen”.

Lijsttrekker Kok zei in de verkiezingscampagne de nadruk te leggen op meer werk en hervorming van de sociale zekerheid. “Werk is voor wie kan werken de beste sociale zekerheid.” De PvdA-leider zei dat hij geen “spijkerharde garanties” kan bieden voor de toekomst van de sociale zekerheid. “Maar onze inzet is glashelder: voor meer banen, voor een betere uitvoering en de fraude eruit rammelen”. Hij wees erop dat de PvdA vasthoudt aan het minimumloon en riep coalitiegenoot CDA op evenmin te tornen “aan het sociale minimum”.

Kok onderstreepte dat ook mensen met een uitkering dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving via werk. “Uitkeringen in dienst stellen van werk” is volgens Kok van groot belang. PvdA-staatssecretaris J. Wallage (sociale zaken) constateert in een vraaggesprek met de Volkskrant afgelopen zaterdag dat er nog ontzettend veel werk is te doen in de samenleving “jij hebt een uitkering, daar hoort een prestatie voor de gemeenschap tegenover te staan. Dat gaat absoluut komen. Ik ben daar echt van overtuigd.”

Kok wil dat Nederland desnoods eenzijdig een milieuheffing invoert als dit in Europa niet lukt. “We spannen ons in om in Europa milieuheffingen van de grond te trekken. Dat is niet eenvoudig”, aldus Kok. “Maar als dat niet lukt, als er in 1994 in Europa geen echte milieuheffing komt, dan gaan we hier zelf wat aan doen. Zelf, niet wachten op de buren: vervuiling belasten en arbeid minder belasten.” Kok kondigde aan van het referendum “in enigerlei vorm” een belangrijk verkiezingsthema te maken. De PvdA wil daarmee voorkomen dat D66 dit onderwerp naar zich toe trekt. Vorige week blokkeerden de VVD- en CDA-fractie de invoering van de volksraadpleging.