Biesheuvel jr kiest voor z'n echtgenote

Het is bestuurdersvolk met anti-revolutionair bloed in de aderen: de Biesheuvels.

Een enkele keer worden ze door elkaar gehaald. Zo beweerde het Haarlems Dagblad afgelopen dinsdag dat de vergadering over de Betuwelijn in de Tweede Kamer door “oud-premier Biesheuvel” moest worden onderbroken. Deze Biesheuvel, in 1971-1973 minister-president en eerder minister in verschillende kabinetten, mag de ook uit de ARP afkomstige minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) graag van advies dienen. Soms probeert hij voor haar zelfs het bijna onmogelijke: het conflict met de binnenschippers op te lossen. Maar zelfs hem is de bevoegdheid niet gegeven in de Kamer de orde te handhaven als de Betuwelijn aan de orde is.

Hier is sprake van een persoonsverwisseling. De man die de publieke tribune liet ontruimen was de 44-jarige Pieter Jan Biesheuvel, Kamerlid voor het CDA, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Tegen de oud-premier moet hij oom Barend zeggen.

Is oom Barend oud-premier, bijna was Pieter Jan aankomend wethouder. In zijn woonplaats, Den Haag, gingen stemmen op hem voor een positie in het nieuwe college van B en W te polsen. Biesheuvel junior, in het verleden voorzitter van het CDA-'s Gravenhage, dacht na. Is een wethouderspost in de derde stad van het land voor een bestuurder eigenlijk niet interessanter dan een van de veertig of vijftig Kamerleden van het CDA te zijn? Het plaatselijke verkiezingsprogramma kon geen struikelblok zijn. Dat werd tenslotte geschreven door een commissie die onder voorzitterschap stond van zijn echtgenote Jacqueline.

Pieter Jan Biesheuvel zei uiteindelijk nee en had daar een goede reden voor. Op nummer vier van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat als nieuwkomer namelijk dezelfde Jacqueline Biesheuvel. En twee Biesheuvels in één raad, dat gaat zelfs in deze familie te ver. Het zou maar tot nieuwe naamsverwisselingen leiden.

Intussen heeft het CDA in Den Haag wel een andere wethouderskandidaat die nauwe banden met de landelijke politiek heeft. Het betreft de woordvoerder van de christelijke werkgeversorganisatie NCW, Wilbert Stolte, de voorzitter van de plaatselijke CDA-afdeling. Hij was voorzitter van de selectiecommissie voor de gemeenteraadskandidaten, die Jacqueline Biesheuvel op vier zette. (JK)

    • Zeger Luyendijk
    • Kees van der Malen
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink