Bank scherpt regels voor beleggen aan

AMSTERDAM, 13 DEC. De Nederlandse banken gaan de vrijheid van alle werknemers en familieleden om privé te beleggen fors beperken. Circa een half miljoen Nederlanders krijgt daardoor vanaf begin volgend jaar te maken met strengere voorschriften, die bij overtreding in het uiterste geval kunnen leiden tot ontslag op staande voet en ontneming van de gemaakte winst.

Dat blijkt uit een richtlijn die de leden van de Nederlandse Vereniging voor Banken vorige week hebben goedgekeurd. Volgens deze richtlijn moeten de 115.000 personeelsleden van de banken zich 'inspannen' dat familieleden - desgevraagd - aan de bank informatie verschaffen over door hun verrichte effectentransacties. De regeling omvat alle beleggingstransacties, ook die in vastgoed en edele metalen.

Achtergrond hiervan is het “bewaken van de integriteit van het bankwezen”. De afgelopen tijd kwam de goede naam van het bankwezen in geding door onder meer malversaties van NMB-handelaren en vrije-handrekeningen van bestuurders van die zelfde bank bij het effectenhuis Oudhof.

Volgens de nieuwe richtlijn mag geen enkele bankmedewerker die over koersgevoelige informatie beschikt op basis van die informatie effectentransacties verrichten. Werknemers van banken mogen koersgevoelige informatie niet doorspelen aan familieleden. Verder mag de werknemer niet binnen 24 uur een koop- en verkooporder geven voor effecten in hetzelfde fonds. Het is verboden deze regels te omzeilen via 'derden', te weten echtgenote, partner, familieleden, andere banken, beleggingsinstellingen, bemiddelaars of anderen. Ook de 'schijn' van voorkennis is al strafbaar, bijvoorbeeld wanneer een account-manager een bedrijf bezoekt en twee dagen later aandelen van die onderneming verkoopt.

De NVB had vorig jaar al richtlijnen opgesteld voor insiders, werknemers die op grond van hun positie over koersgevoelige informatie beschikken. Op grond hiervan moeten ingewijden voordat zij handelen in aandelen of obligaties toestemming vragen aan een speciale bankfunctionaris, de zogenoemde compliance officer.

De richtlijn voor insiders die aanvankelijk alleen statutaire bestuurders omvatte, wordt nu uitgebreid tot directeuren-generaal, (concern)directeuren en andere ingewijden. Verder worden strenge eisen gesteld aan zogenoemde vrije-handrekeningen, die bij derden in beheer zijn voor rekening van de bankwerknemer. Belangrijkste regels zijn dat de werknemer geen enkele instructie mag geven aan de beheerder die bovendien elke transactie moet melden aan de compliance officer.