Zojuist verschenen

Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis R. FRUIN e.a. 318 blz., Meulenhoff, ƒ 45,-

Het tijdschrift De Gids heeft in zijn lange bestaan vele beschouwingen opgenomen over het Nederlandse koloniale beleid. In deze publikatie zijn er zes over Suriname en acht over Nederlands-Indië gebundeld. Ze dateren uit de periode 1848-1992. De titel is ontleend aan het uit 1899 daterende artikel van C.Th. van Deventer, waarin hij de Nederlandse koloniale politiek aan de kaak stelde.