Zojuist verschenen

Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 ANTHEUN JANSE 460 blz., geïll., Hollandse Historische reeks no 19, ƒ 80,-

Een gedegen proefschrift over de strijd die Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen voerde met de bewoners van de huidige provincie Friesland. De graaf maakte namelijk aanspraak op Westergo en Oostergo. Het conflict wordt benaderd vanuit een politieke, bestuurlijke en financiële hoek.