Werkloosheid onder witte-boordenwerk

ZOETERMEER, 11 DEC. In één jaar tijd is de werkloosheid over een breed spectrum van de economie sterk gestegen.

De indruk dat het vooral de bouw en de metaal zijn die daaraan de grootste bijdrage leveren, strookt niet met de werkelijkheid. Ook bij banken en in de gezondheidszorg voltrekt zich een forse toeneming van het aantal werknemers met een ww-uitkering. De Sociale Verzekeringsraad heeft gisteren gedetailleerde gegevens gepubliceerd over het aantal ww-uitkeringen eind september 1993 in vergelijking met de gegevens van eind september 1992. Het aantal werknemers met ww, de uitkering bij werkloosheid van kortere duur, nam in die periode toe van 209.393 tot 282.009. Van die toeneming met 73.000 ww'ers komt 71.000 voor rekening van ontslagen in bedrijven. Bij de Nieuwe Algemene bedrijfsvereniging, waar diverse kleinere witte-boordenbranches, zoals journalisten zijn verzekerd, nam het aantal ww'ers met 9000 toe tot 33.812. In de zorgsector kwamen er ruim 4000 ww'ers bij. Bij de banken kwamen er 13.000 ww'ers bij. Het aantal ww-uitkeringen bij de banken nam met 13.000 toe tot ruim 44.000.