Werkgevers: 21 miljard bezuinigen

ROTTERDAM, 11 DEC. De werkgevers vinden dat het kabinet in de volgende regeerperiode 21 miljard gulden moet bezuinigen. Dit blijkt uit een notitie van de centrale werkgeversorganisaties, verzameld in de RCO.

Al eerder had voorzitter A. Rinnooy Kan van de grootste werkgeversvereniging VNO laten weten dat een dergelijke bezuiniging nodig is om de concurrentiepositie en het investeringsklimaat te verbeteren en de werkgelegenheid te bevorderen.

De RCO zal de notitie gebruiken als uitgangspunt voor het middellange termijnadvies van de Sociaal Economische Raad (SER). Hierin zitten ook de vakbeweging en onafhankelijke kroonleden. In de SER dreigt nu op voorhand al verdeeldheid te ontstaan. De vakcentrale FNV, bij voorbeeld, wil dat het volgende kabinet niet meer dan vijf miljard gulden bezuinigt. Volgens CAO-coördinator L. de Waal van de FNV raken de voorstellen van de werkgevers vooral mensen met lagere inkomens.