Vertalen

De Privy Council is meer dan Harry van Wijnen (boekenbijlage 4 december) naar aanleiding van de vertaling van Margaret Thatchers 'Mijn jaren in Downing Street 10' schrijft 'ministerraad': hij omvat immers alle ooit benoemde, maar intussen afgetreden leidende ministers van welke regeringspartij in het verleden ook, en telt daarnaast onder andere een aantal hooggeëerde politici en rechters onder zijn leden.

Zelfs onder Mrs. Thatcher omvatte het Private Office niet meer dan tussen de 24 tot 30 personen in beleidsfuncties, en lang niet allen waren ambtenaren uit de Civil Service (of Algemene Bestuursdienst, zoals men in Nederland graag zegt). Een Attorney-General is in Engeland inderdaad geen 'advocaat-generaal'. Maar hij is niet alleen minister. Hij treedt immers ook op als een soort landsadvocaat in bepaalde gedingen tegen de Kroon en stelt vervolging in voor grote strafzaken, zoals hoogverraad. Hij is zeker niet 'ongeveer'' minister 'van justitie'', een titel die men in Engeland niet wil of kent, en die de rol van de Home Secretary en de Lord Chancellor op terreinen waar in Nederland een minister van justitie bevoegd is, ten onrechte bagatelliseert.

Vertalen is een moeilijker vak dan vele critici denken. Misschien hadden de vertalers van Thatchers memoires er verstandig aan gedaan eerder meer dan minder onvertaald te laten?

    • H. Daalder