Verkoop De Fenix nagenoeg geregeld

De eerder dit jaar aangekondigde verkoop van zeepfabriek De Fenix in Zwolle door Unilever Nederland aan de fabrieksdirecteur Ir. J.P.P. Renaud zal naar verwachting tot overeenstemming leiden, heeft Unilever meegedeeld. De streefdatum is 1 april. Voor drieënzestig van de honderd werknemers zal in de nieuwe opzet een dienstverband blijven bestaan. Voor de banen van overtollige werknemers zal binnen het Unilever-concern naar een oplossing worden gezocht.