TEUTOBURGERWOUD

Aan het lyceum van Doetinchem doceerde in de jaren veertig een leraar Oude Talen, naar ik meen Van Velzen genaamd. Van hem kreeg ik een boekje over zijn onderzoek naar de plaats van het slagveld in het Teutoburgerwoud. De slag had nooit in het huidige Teutoburgerwoud kunnen plaatsvinden omdat de afstanden veel te groot zouden zijn geweest voor de dagmarschen die door de Romeinse geschiedschrijvers zijn aangegeven.

Wat ik mij herinner van zijn theorie heeft de slag plaatsgehad bij Doetinchem (Dodenheim). Het kamp van Varus zou in Varsseveld zijn geweest (Varusveld) en het kamp voor de Germaanse hulptroepen onder aanvoering van 'Herman' zou in het dicht daarbij gelegen Harreveld (Herman's veld) hebben gelegen. Het leger zou zijn opgetrokken in de richting van Doesburg (dat op oude kaarten 'Teutoburg' zou hebben geheten) en de slag zou zijn gevoerd bij het vroegere heropvoedingsgesticht 'de Kruisberg' in Doetinchem. Hier ligt een rechte heuvel die plotseling oprijst uit het vlakke land. Dit zou de heuvel zijn die Germanicus over de lijken van de geneusvelde militairen heeft laten aanbrengen. Een dergelijke heuvel ligt enkele kilometers verder richting Doesberg.

    • K.F. Gunning