SOCIALISTENLOBBY

Het artikel 'De lobby van de onverkiesbare socialisten' van Derk-Jan Eppink (NRC Handelsblad, 6 december) behoeft correctie.

Volgens Eppink zou Van Putten in juni hebben gezegd, dat 'Duitsland de Europese Centrale Bank-zetel niet zou moeten krijgen omdat dit land de oorlog had verloren'. Ik was er zelf bij en dat heeft zij niet gezegd. Wel wees zij erop dat in de wandelgangen blijkt dat anti-Duitse sentimenten bij verschillende EG-lidstaten een rol spelen (zie het verslag in Trouw van 15 juni). Van Putten heeft dit reeds met een ingezonden brief aan de NRC-Handelsbladlezers laten weten.

Verder zegt Eppink, verweet zij de premier dat hij zijn wens om Delors op te volgen vermengt met de lobby om de ECB-zetel. Als de politici daar ontstemd over raken dan hebben ze een slecht halfjaar achter de rug. Dit geluid is immers in heel 1993 niet uit de lucht geweest (zie Jan Tromp in de Volkskrant van 19 juni).

    • Amsterdam Financial Centre
    • Mr. J.R. Steinhauser