Sinds de mens is gaan verzamelen heeft hij nooit ...

Sinds de mens is gaan verzamelen heeft hij nooit genoeg.

L.M. de Groot, Vrije Universiteit Amsterdam

Een natuurpark is pas dan een natuurpark als er een maximum aan het aantal toegangers wordt gesteld.

T. Peper, Vrije Universiteit Amsterdam