Ramsj

The Birth of the Modern PAUL JOHNSON Gebonden, Harper Collins 1991, van ƒ 75,90 voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag 070 - 3658226

Gedetailleerde studie over wat er zich zoal in de wereld afspeelde tussen 1815 en 1830. Volgens de Engelse historicus Paul Johnson werden in deze periode de fundamenten gelegd voor de moderne beschaving. Hij beperkt zich niet tot politieke ontwikkelingen, maar beschouwt ook kunst, wetenschap, techniek, economie en normen en waarden. Indertijd lovend ontvangen.

    • Ewoud Sanders