Prof. dr. J.A. van Ginkel (53) is voor de derde ...

Prof. dr. J.A. van Ginkel (53) is voor de derde maal benoemd tot rector magnificus van de Universiteit van Utrecht, opnieuw voor een periode van vier jaar. Van Ginkel is daarmee aan deze universiteit de rector met de langste zittingsduur. Het college van decanen heeft hem unaniem voorgedragen voor de herbenoeming die ingaat op 1 september 1994. De geograaf werd in 1986 voor de eerste maal benoemd tot rector magnificus.