Parlementsverkiezing Turks-Cyprus kunnen regeling blokkeren

ATHENE, 11 DEC. Zelfs Grieken en Grieks-Cyprioten tonen deze keer enige belangstelling voor de vervroegde parlementsverkiezingen die zondag in de Turkse sector van Cyprus worden gehouden. Weliswaar worden in hun kranten die woorden 'parlement' en 'verkiezingen' nog altijd tussen aanhalingstekens gezet, maar de uitslag wordt met enige nieuwsgierigheid tegemoet gezien, omdat de positie van 'president' Denktas in het geding is, over wie de vorige Griekse premier Mitsotakis heeft gezegd “dat hij niet de ergste is”.

Denktas is al een jaar in conflict met zijn premier Dervis Eroglu, een arts die nu aan het hoofd staat van de door Denktas opgerichte Partij van Nationale Eenheid (PNE). In deze functie keert hij zich tegen elke territoriale of andere concessie aan de Grieks-Cyprioten en tegen de federale opzet van de eilandrepubliek zoals die bij onderhandelingen tussen Denktas en de Griek-Cyprische leiders wordt nagestreefd. Sinds enkele maanden steunt de president openlijk de nieuwe Democratische Partij die uit de PNE is getreden en waarin zijn zoon Serdar een prominente rol speelt.

Krijgt de PNE zondag, zoals bij vorige keren, de absolute meerderheid dan lijken de vooruitzichten op een regeling van de Cyprus-kwestie voor lange tijd van de baan. Zo niet, dan kan de Democratische Partij wellicht een coalitie vormen met de oudere oppositiepartijen, die zich vanouds al rekkelijker ten aanziens van de Grieken opstelden.

    • F.G. van Hasselt