Monddood en muisstil

Beleggers hebben in Nederland vaak nauwelijks iets in te brengen en al helemaal niet bij Nutricia.

De voedingsproducent gaf beleggers alleen certificaten die geen stemrecht hadden, ze waren niet royeerbaar. Het stemrecht bij Nutricia wordt traditioneel uitgeoefend door een administratiekantoor, instellingen die veelal bekend staan als vazallen der directie. Omdat Financiën en de beurs Nutricia's houding verwierpen, moest deze week de beschermingsconstructie op de helling: Nutricia blijft nog steeds beleggers stemrecht onthouden, maar van tijd tot tijd moet de certificering wel op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen staan. Wanneer die goedkeuring geeft staat de certificaathouder weer voor vijf jaar buiten spel. De vraag is of beleggers dat erg vinden. Na jarenlang monddood te zijn geweest, bleven de aandeelhouders ook op de bijzondere vergadering van jongstleden donderdag muisstil. Zij wensten zelfs geen informatie van het bestuur over de Olvarit-affaire. Beleggers stemmen blijkbaar niet met hun hoofd maar alleen met hun voeten.