GROTE MARKT

Een aardig, nostalgisch stukje van Jean-Paul Franssens op de achterpagina van 6 december. Maar zo fraai als in zijn herinnering is de noordkant van de Grote Markt in Groningen lang niet meer, als zij ooit al zo mooi geweest is. De prachtige historische gevelrij is al bijna vijftig jaar weg. Die moest niet wijken 'voor de vooruitgang', zoals de lezer wellicht zou vermoeden, maar werd verwoest in het laatste oorlogsjaar. Datzelfde gebeurde met de Waagstraat, die de noordkant van de Grote Markt verbond met de Waagstraat.

Van enige grandeur is weinig meer over, zoals iedereen kan zien. De wederopbouw van de jaren vijftig en zestig is wat dat betreft niet erg geslaagd. Het gebied tussen de noordgevel van de Grote Markt en de Herestraat verkeert in een troosteloze toestand.

Het nieuwe plan voor dit Waagstraatgebied is een - geslaagde - poging de noordkant van de Grote Markt weer de sfeer en allure te geven die ze verdient. Van volbouwen is geen sprake. De nieuwe straat die hier ontstaat is ruim achttien meter breed, en biedt een schitterende doorkijk naar de Martinitoren.

Het Waagstraatplan heeft brede steun in de stad. De gemeenteraad steunt het plan vrijwel unaniem, en dat is uniek voor zo'n ingreep voor het hart van de binnenstad. De meeste ondernemers in de buurt willen liever vandaag dan morgen met de uitvoering ervan beginnen. Alle inwoners van de stad hebben de gelegenheid gehad zich over vier alternatieve plannen uit te spreken. Van de 5.875 mensen die daar gebruik van hebben gemaakt koos ruim 80 procent voor het plan dat er nu ligt: dat van architect Natalini.

'Waar hangt dat schilderij van Otto Eerelman trouwens', vroeg Franssens zich af. Welnu, dat hangt sinds jaar en dag in de hal van het Stadhuis, op diezelfde Grote Markt. Ik nodig Franssens van harte uit om het binnenkort eens te komen bekijken.

    • Wethouder Ruimtelijke Ordening
    • Willem Smink