Europese Unie voert de druk op Servië weer op

BRUSSEL, 10 DEC. De Europese Unie wijst een eventuele deling van Sarajevo af. De Unie vindt ook dat de Serviërs te weinig territoriale concessies doen bij het vredesoverleg in Genève.

De drie strijdende partijen wordt gevraagd op 22 december naar Brussel te komen. Daar zal hun, volgens minister Kooijmans, “de metten worden gelezen” over de geringe voortgang bij de vredesonderhandelingen.

De regeringsleiders willen vasthouden aan de eerdere afspraak Sarajevo bij een vredesakkoord gedurende twee jaar onder VN-bescherming te stellen. Ook beloven zij de controle op de naleving van de sancties te verbeteren. Volgens Kooijmans gaat de naleving van de sancties vooral aan de grens met Macedonië achteruit.

Een mogelijke deling van Sarajevo werd door de Bosnische Serviërs gevraagd, vlak na het opnieuw begonnen vredesoverleg in Genève eind vorige maand. EU-onderhandelaar Owen accepteerde die suggestie als basis voor de onderhandelingen. Hij is gisteren teruggefloten door de regeringsleiders, in Brussel bijeen voor een tweedaagse Europese Raad. Verschillende lidstaten toonden zich gisteren zeer bezorgd over de impasse in de onderhandelingen. Een aantal bepleitte een verscherping van de sancties.

De onderhandelingen waren eind november juist op gang gebracht door een belofte van de Unie de VN te vragen de sancties te schorsen als de vrede in ex-Joegoslavië zou worden getekend. Als voorwaarde gold ongehinderde doorvoer van hulp, extra landteruggave door de Serviërs en een 'modus vivendi' voor de Kroatische gebieden die Servië bezet. Volgens Kooijmans is de stemming in de Raad nu zo, dat als daaraan niet snel wordt voldaan aan schorsing “niet eens gedacht wordt”.

Tot zover onze correspondent

De internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg hebben in Genève een nieuwe ronde in het vredesoverleg gepland voor 21 december, zo heeft hun woordvoerder gisteren meegedeeld. In de komende weken zullen diverse bilaterale besprekingen worden gevoerd ter voorbereiding van de hervatting van het vredesoverleg. Een voorgenomen overleg dat dit weekeinde in Salonika in Griekenland zou worden gehouden, gaat niet door.

Elf mensen zijn gisteren om het leven gekomen en 38 gewond geraakt bij het weer oplaaien van de strijd rondom Sarajevo. Ook in andere delen van Bosnië werd gevochten. De moslim enclave Gorazde kwam onder artillerievuur te liggen. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen beschuldigde de Serviërs ervan twee hulpkonvooien naar Gorazde de doortocht te weigeren. Daarom is de levering van brandstof aan de Bosnische Serviërs opgeschort. (Reuter)