ESPERANTO

In het artikel 'Een hond is hundo, hij doet boji' (NRC Handelsblad, 6 december) staan twee onjuistheden. Moerbeek is geen secretaris van de Universala Esperanto-Asocio, maar ambtenaar van zijn centrale bureau. En het privaatdocentschap in het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam wordt niet betaald door de Universala Esperanto-Asocio, maar door de stichting Esperanto bij het Onderwijs.

    • W. Verloren van Themaat