Dr. ir. H. Curfs (48) is met ingang van 1 januari ...

Dr. ir. H. Curfs (48) is met ingang van 1 januari 1994 benoemd tot directeur van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Hij volgt hiermee mevrouw mr. G.A. Kostwinder (45) op, die landbouwattaché in Parijs wordt. In 1988 werd zij regionaal directeur van de AID. Een jaar later volgde haar benoeming tot algemeen directeur bij de dienst. Curfs is nu nog directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Limburg.