De dertien deelnemende partijen aan de Russische verkiezingen

Dertien partijen hebben toestemming gekregen om aan de eerste post-communistische parlementsverkiezingen in Rusland deel te nemen. De meeste daarvan zijn speciaal voor deze verkiezingen opgericht. In een globale volgorde van 'hervormingsgezindheid' doen morgen mee:

Ruslands Keuze, van de architect van de lopende economische hervormingen, vice-premier Jegor Gajdar; telt verscheidene naaste adviseurs van president Jeltsin en profileert zich als de 'regeringspartij' die door wil gaan op de ingeslagen weg. Zij adviseert vóór de nieuwe grondwet te stemmen.

Het blok Javlinski-Bodoerev-Loekin, geleid door de onafhankelijke econoom Grigori Javlinski, is voorstander van een radicale overgang naar een markteconomie, maar is ook kritisch over de manier waarop de regering die probeert te bewerkstelligen. Het blok adviseert nièt over de grondwet te stemmen, omdat deze ondemocratisch tot stand is gekomen en teveel bevoegdheden aan de president geeft.

Partij van Russische Eenheid en Harmonie, geleid door een collega van Gajdar, Sergej Sjachrai; telt ook naaste adviseurs van Jeltsin, maar wil minder radicale hervormingen dan de regering op dit moment doorvoert; is kritisch over de grondwet, maar adviseert voor te stemmen bij gebrek aan beter.

Russische Beweging voor Democratische Hervormingen, geleid door de burgemeester van St-Petersburg, Anatoli Sobtsjak, en andere oud-medestanders van Michail Gorbatsjov; steunt de hervormingen maar bepeit meer aandacht voor democratisering; is gematigd positief over de grondwet.

Vrouwen van Rusland, geleid door Alevtina Fedoelova; is voor de hervormingen maar bepleit een grotere inbreng van vrouwen in de politiek; is gematigd positief over de grondwet.

Beweging voor Waardigheid en Liefdadigheid, geleid door voorzitter Aleksandr Loemakin van de Russische gehandicaptenbond; is voor geleidelijke hervormingen mits die vergezeld gaan van een beter sociaal beleid; is tegen de grondwet omdat die te weinig rechten aan gehandicapten geeft.

Democratische Partij van Rusland van oud-bouwvakker Nikolaj Travkin, profileert zich als centrum-partij; heeft geen duidelijk stemadvies gegeven over de grondwet.

Burgerunie, geleid door beroeps-lobbyist Arkadi Volksi; is als vertegenwoordiger van onder andere de leiding van de (voormalige) staatsbedrijven voor een lager tempo van de hervormingen en meent dat de overheid de leidende rol in de economie voorlopig nog moet behouden; profileert zich eveneens als vertegenwoordiger van het politiek centrum en heeft zich niet eenduidig over de grondwet uitgelaten.

De Toekomst van Rusland - Nieuwe Namen van voormalige kaderleden van de communistische jeugdbeweging Komsomol; profileert zich als partij van de jeugd en heeft als enig duidelijk programmapunt dat er een nieuwe generatie politici nodig is.

Constructieve Ecologische beweging, geleid door ondernemer Anatoli Panfilov; bestaat uit mensen die direct of zijdelings met milieu en gezondheid te maken hebben, maar die worden door de bestaande milieubeweging afgeschilderd als bureaucraten en zakenlieden op zoek naar macht; ontbeert een duidelijk programma.

Liberaal-Democratische Partij, geleid door de charismatische demagoog Vladimir Zjirinovski; extreem nationalistisch, bepleit herstel van de grenzen van 1990, en ziet als oplossing van de economische crisis in Rusland onder andere uitwijzing van etnische minderheden; uiterst kritisch over huidige regering maar vóór de grondwet.

Agrarische Partij, geleid door Michail Lapsjin; onderhoudt nauwe banden met de communisten, is uiterst kritisch over de economische hervormingen; zet zich daarbij vooral in voor de instandhouding van de staatsboerderijen; heeft over de grondwet geen stemadvies willen geven

Communistische Partij, geleid door voormalig propagandachef Gennadi Zjoeganov, bepleit een terugkeer naar de situatie van voor de ontbinding van het parlement en een leidende rol van de overheid in de economie; heeft als eerste prioriteit verwerping van de grondwet.