Congres PvdA eist meer hulp arme landen

PAG.3 DUBBELMANDAAT

AMSTERDAM, 11 DEC. Het PvdA-congres verlangt dat in de volgende kabinetsperiode meer geld wordt uitgetrokken voor ontwikkelingshulp. Nederland geeft nu 0,78 procent van het bruto nationaal produkt uit voor hulp aan arme landen en moet dit percentage in vier jaar opvoeren naar 1 procent van het BNP, aldus het congres. Daarnaast moet het volgende kabinet ook extra geld uitgeven voor een nieuw, internationaal milieubeleid. Dit betekent dat een volgend kabinet in vier jaar circa 1,2 miljard gulden meer moet uitgeven voor het hulpbeleid. De PvdA-top had voorgesteld dat een volgend kabinet circa 500 miljoen gulden extra voor de arme landen zou uittrekken.

Door het besluit van het congres moet de partijleiding in de dekking van het partijprogram 600 tot 700 miljoen gulden extra zien te vinden. Vorig jaar gaf de PvdA de lang gekoesterde norm van 1,5 procent van het nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp op, omdat dit percentage zou zijn “vervuild” met een serie uitgaven die niets met hulpbeleid te maken hebben. Het nieuwe percentage, de één procent van het BNP, geldt zuivere hulp en mag volgens de PvdA niet met andere uitgaven worden vervuild. Nieuw is daarbij het streven om 0,1 procent van het BNP extra uit te geven voor het internationale milieubeleid.

Het PvdA-congres bleek op het terrein van de kernenergie ook radicaler dan de partijleiding. De congresgangers kozen voor het “onmiddellijk sluiten van de bestaande kerncentrales”. De PvdA-leiding ziet sluiting van de centrales als een “sluitstuk van een ander energiebeleid” en wil ze onder bepaalde voorwaarden openhouden. Maar de partijtop haalde bakzeil door een motie van de afdeling Borculo die erop wees dat de kernenergie “te duur en te gevaarlijk” is. Het PvdA-congres vindt ook dat alle onderzoek naar kernenergie moet worden gestaakt.

De sociaal-economische paragraaf van het ontwerp-verkiezingsprogramma werd daarentegen ongewijzigd aanvaard. Een poging vanuit het congres het basisinkomen selectief in te voeren, werd met een grote meerderheid verworpen. Ook een voorstel om af te zien van de in het programma in het vooruitzicht gestelde lastenverlichting, vond geen genade bij de overgrote meerderheid van het congres.