Congres: geen dubbelmandaat voor d'Ancona

Amsterdam, 11 dec. Minister H. d'Ancona (WVC) wordt alleen lijsttrekker van de PvdA bij de Europese verkiezingen. Zij heeft haar plaats op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamer opgegeven nadat het PvdA-congres zich gisteren principieel uitsprak tegen een dubbelmandaat tussen het Europarlement en de Tweede Kamer.

Het congresbesluit wordt gezien als een nederlaag voor PvdA-voorzitter F. Rottenberg die zich sterk maakte voor het dubbelmandaat. “We moeten de schemerzone tussen de Tweede Kamer en het Europarlement wegwerken”, aldus Rottenberg tot de honderden congresgangers. “Dit is een experiment. Wij willen dat d'Ancona met het dubbelmandaat op cruciale momenten het debat over Europa leidt in Straatsburg en in Den Haag”.

Rottenberg noemde zijn voorstel om het dubbelmandaat in te voeren uiterst belangrijk voor de vernieuwing van de PvdA. Maar tijdens het debat moest hij vaststellen dat het verzet, dat werd geleid door de PvdA-afdeling Brussel, een veel bredere steun kreeg dan verwacht. Het congres sprak zich met 53 tegen 46 procent uit tegen het dubbelmandaat. “Ik had dit niet verwacht”, aldus Rottenberg na de beslissing van het congres. “Dit was nooit een thema. Ik had gedacht dat zo'n dertig procent van de congresgangers tegen zou zijn. Ik laat het idee voorlopig varen: dat debat is nu gesloten”.

d'Ancona besloot na kort overleg met Rottenberg om te kiezen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bij de Europese verkiezingen. Dit betekende dat ze haar derde plaats op de Tweede Kamerlijst van de PvdA moest opgeven. d'Ancona zei zich te hebben “verheugd” op het dubbelmandaat maar voegde er aan toe dat ze zich bij het congresbesluit neerlegt. De keuze van d'Ancona was volgens waarnemers logisch omdat de PvdA-top een nieuwe lijstrekker voor de Europese verkiezingen zou moeten kiezen als zij had gekozen voor de derde plaats op de Kamerlijst.

Ook de PvdA-afdeling Brussel - die vooral bestaat uit Europese ambtenaren - was “verbaasd” over de afwijzing van het dubbelmandaat. “Dit resultaat had ik niet verwacht”, zegt K. Wittebrood, afdelingsafgevaardigde van Brussel en werkzaam in het kabinet van de Nederlandse Euro-commissaris H. van den Broek. “Na Maastricht heeft het Europarlement meer taken. Dat kan niet worden gedaan in een deelbare klus”. Volgens Wittebrood is het dubbelmandaat niet een vernieuwing maar “een schijnvernieuwing die eerder neerkomt op vernieling van het parlementaire werk in Europa”.