Akkoord over sanering staalindustrie Italië

BRUSSEL, 11 DEC. Europees commissaris Van Miert (concurrentie) en de Italiaanse minister van industrie Paolo Savona hebben gisteren een akkoord gesloten over sanering van de Italiaanse staalindustrie.

De Europese Commissie heeft dat gistermiddag in Brussel meegedeeld. De overeenstemming met de Italianen is van cruciaal belang voor het welslagen van een gemeenschappelijke aanpak van de staalcrisis in Europa. Daartoe werd een jaar geleden al besloten. Maar uitvoering van het plan, waarbij vanuit Brussel geld beschikbaar wordt gesteld voor de sociale opvang van overtollig personeel, werd tot dusver tegengehouden door de controverse met Italië.

Eind volgende week komen de ministers van industrie uit de 12 lidstaten van de Europese Unie opnieuw in Brussel bijeen om een poging te doen het gemeenschappelijke saneringsplan van de grond te krijgen. Hoewel het conflict met Italië nu geen obstakel meer lijkt te vormen, zeggen bronnen in Brussel dat een ander conflict alsnog roet in het eten dreigt te gooi.

De Britse regering wil namelijk onverwacht hard vasthouden aan haar bezwaren tegen de reddingsoperatie van het voormalige Oostduitse staalbedrijf EKO Stahl. Daardoor zou het beraad van aanstaande week opnieuw kunnen mislukken, zo wordt gevreesd.

Volgens het Europese staalplan leveren de staalondernemingen in de lidstaten van de Europese Unie op vrijwillige basis produktiecapaciteit in. Maar om in die opzet te slagen, moest de Europese Commissie afspraken maken over capaciteitsbeperking bij ondernemingen die overheidssteun ontvangen. Dat lukte in alle betrokken gevallen, behalve bij het Italiaanse staalbedrijf Ilva. Maar uit de mededeling vamn de Commissie blijkt dat er nu toch een vergelijk gevonden is. Ilva wordt mogelijk overgenomen en de nieuwe eigenaar heeft toegezegd de nog resterende 0,5 miljoen ton capaciteit te zullen inleveren.

    • Wim Brummelman