Zelf beschikt

Het artikel van Willem Jan Otten 'De juiste keuze bestaat niet' (CS 3 december) is geschreven naar aanleiding van het boek 'Zelf Beschikt' van B.E. Chabot. In de optiek van Otten had Chabot zijn contacten met de vrouw Netty moeten afbreken, toen hem duidelijk werd dat zij geen stoornis in psychiatrische zin had. Ten onrechte wordt mijns inziens het boek van Chabot door Otten afgedaan als 'schoonwassen' van een geweten.

De keuze van de vrouw voor de dood komt zeer weloverwogen over, in haar ogen was het een gerechtvaardigde keuze, waar zij zelf de verantwoording voor neemt.Dat 'Netty' zeer bewust voor de dood kiest wordt gerespecteerd door haar psychiater die willens en wetens van tegenspeler, medespeler wordt in een niet zelfgekozen drama dat leven heet. Het is de uiterste consequentie van zorg voor een medemens in nood. Hulp bij zelfdoding speelt zich nog al te vaak in het geniep af.

Ik denk dat het boek duidelijk wil maken hoe mensen tot keuzes komen, dat elk mens de mogelijkheid moet hebben over zijn eigen leven te wikken en te beschikken, en hoe moeilijk het is te vertoeven in het grensgebied tussen leven en dood.

Tenslotte, er zouden heel wat minder suïcides voorkomen, als suïcidale mensen in hun doodswens serieus zouden worden genomen. Hulpverleners zouden bereid moeten zijn de moeizame zoektocht terug naar het leven samen met deze mensen af te leggen. De hulpverlening schiet hierin nog schromelijk tekort.Misschien is dit laatste mede de boodschap van het boek van Chabot.

    • Marjorie E. Piederiet