'Wereld bedreigd door rampen mensenrechten'

LONDEN, 10 DEC. De wereld loopt gevaar door rampen op het gebied van mensenrechten te worden verzwolgen als er geen snelle en effectieve actie wordt ondernomen.

Dat heeft Pierre Sané, secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, gisteren gezegd. Overal op de wereld worden de mensenrechten teruggedrongen en regeringen zijn niet in staat of bereid deze ontwikkeling te stoppen, aldus Sané in een toespraak aan de vooravond van de Internationale Dag voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De natie-staat is volgens hem niet meer in staat de wensen van de verschillende groepen die in een zelfde land leven met elkaar in overeensteming te brengen. “De Verenigde Naties vormen, ondanks alle tekortkomingen, het enige internationale lichaam dat er tenminste naar streeft alle volkeren gelijkelijk te vertegenwoordigen”, merkte Sané op. Vredestroepen van de VN zouden de schendingen van de mensenrechten moeten tegengaan, maar de VN-fondsen raken snel uitgeput als gevolg van de vele crises. Sané riep regeringen daarom op de VN genereuzer van financiële middelen te voorzien. (Reuter)