Volgens Dales ongeoorloofd; Politiechefs in zaken met 'fraudecursus'

AMSTERDAM, 10 DEC. Een stichting die wordt bestuurd door de belangrijkste politiechefs van Nederland verricht commerciële activiteiten die volgens minister Dales (binnenlandse zaken) ongeoorloofd zijn.

Het gaat om de stichting Transpol, waarvan de Amsterdamse korpschef Nordholt voorzitter is en de korpschefs Hessing (Rotterdam), Brand (Den Haag) en het hoofd van de Centrale Rechereche Informatiedienst, Wilzing, de rest van het bestuur vormen.

De directie van Transpol is in handen van J. Kuiper, waarnemend korpschef van de Amsterdamse politie. Vorige week raakte Kuiper, samen met drie andere Amsterdamse politiechefs, in opspraak in verband met andere commerciële nevenactiviteiten bij de Amsterdamse politie. Een stichting onder zijn voorzitterschap exploiteert een hotel, school en een particuliere beveiligingsfirma, waarmee dit jaar 3,2 miljoen gulden is omgezet. De korpsleiding is intussen door Amsterdams burgemeester Van Thijn gemaand deze activiteiten zo spoedig mogelijk te beëindigen.

De stichting Transpol brengt onder meer een cursus 'fraude-onderkenning' op de markt die wordt gegeven door politiemensen. De verzekeraar Centraal Beheer in Apeldoorn neemt de cursus sinds begin dit jaar af, aldus J.G. Wesselink, hoofd schade-expertise. “We betalen een normale marktprijs aan Transpol”, zegt hij. “De drie belangrijkste hoofdcommissarissen zijn bij Transpol betrokken, dan denk ik: dat zit wel goed.”

Dales vindt dat dit soort cursussen valt onder het verbod op commerciële activiteiten dat voor de politie geldt. “Geld vragen voor zo'n cursus is een commerciële aangelegenheid. Dat mag de politie niet”, aldus een woordvoerder van de minister.

Directeur/politiechef Kuiper kon vanochtend niet nader ingaan op de commerciële relatie met Centraal Beheer. Maar vorige week in een gesprek met deze krant ontkende hij dat Transpol cursussen verzorgt. Naar zijn zeggen is het slechts de bedoeling dat Transpol veelbelovende politie-officieren leert omgaan met management-technieken. In dat verband is het mogelijk, zegt Kuiper, dat samen met een verzekeraar als Centraal Beheer een cursus wordt ontwikkeld die door een derde partij wordt uitgevoerd. “Transpol is geen onderneming. Als Transpol zijn we niet geïnteresseerd in langlopende activiteiten. Transpol verdient er ook niets aan”, aldus Kuiper, die zegt dat ook hijzelf geen inkomsten bij Transpol betrekt.

Wesselink van Centraal Beheer meldt echter dat hij sinds begin dit jaar een cursus van Transpol afneemt die wordt gevolgd door “schadecorrespondenten en verzekeringsacceptanten” van zijn bedrijf.

Pag.3: 'Geldelijk gewin steeds belangrijker'

De cursus wordt gemiddeld eenmaal per maand gegeven aan tientallen mensen, “het is een ongoing process”, aldus Wesselink, die zegt dat Centraal Beheer de betalingen “rechtstreeks aan Transpol verricht”. Hij onderstreepte dat zijn bedrijf vooral nut ziet in de cursus omdat deze wordt verzorgd door politiefunctionarissen. “Het gaat om de toegevoegde waarde die de politie mij levert. Door zo'n cursus vindt er een kruisbestuiving plaats tussen bedrijfsleven en politie bij het tegengaan van fraude”, aldus Wesselink.

Hij wil niet zeggen hoeveel hij Transpol voor de cursus betaalt. Volgens K. Sietsma, een ex-commissaris van de Amsterdamse politie en met zijn bedrijf 'Control Risks' ook op de markt met cursussen 'fraude-awareness', kost de ontwikkeling van een dergelijke cursus 10.000 gulden; met de verzorging ervan is “veel meer geld” gemoeid. Ook Sietsma is ervan op de hoogte dat Transpol “commerciële activiteiten ontplooit”. Hij vindt het concurrentievervalsend dat de politie dergelijk 'private partnerships' aangaat.

Formeel is Transpol enkele jaren geleden opgericht uit ontevredenheid over het management-onderwijs van de reguliere politiescholen. Het initiatief ertoe werd genomen door hoofdcommissaris Nordholt. Belangrijkste doelstelling van Transpol is jonge politiemensen via stages bij bedrijven kennis te laten maken met methodes van modern management. Mensen die op het Amsterdamse hoofdbureau van politie, waar Transpol is gevestigd, nauw met Transpol samenwerken, verklaren evenwel dat “geldelijk gewin” de laatste tijd een steeds belangrijkere rol bij Transpol is gaan spelen.

    • Tom-Jan Meeus