Uitkering bijstand mag van PvdA niet worden verlaagd

DEN HAAG, 10 DEC. Als de gemeenten er de komende jaren niet in slagen 380 miljoen gulden op de bijstand te besparen, mag dat niet ten koste gaan van de hoogte van de uitkeringen.

Dit zei het Tweede-Kamerlid L. Schoots (PvdA) gisteren op een bijeenkomst van de FNV.

Uit een onderzoek van de vakcentrale is gebleken dat veel gemeenten niet verwachten de komende jaren nog substantieel op de bijstand te kunnen bezuinigen. Toch heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met staatssecretaris Wallage (sociale zaken) onlangs maatregelen afgesproken die over enkele jaren tot een bezuiniging van 380 miljoen moeten leiden.

Volgens Schoots moeten, als dit bedrag niet wordt gehaald, gemeenten en Rijk maar opnieuw om de tafel gaan zitten. “Maar dat kan dan niet tot het korten op de uitkeringen leiden. Dat zou een idiote situatie zijn.” Wallage heeft eerder opgemerkt dat als het bezuinigingsbedrag niet wordt gehaald, een nieuwe discussie over de hoogte van de uitkeringen onvermijdelijk is.

De vakcentrale CNV vindt dat de gemeenten toeslagen op de basisuitkeringen geheel naar eigen inzicht moeten kunnen vaststellen. Vice-voorzitter A.J. de Geus zei dit gisteravond op een CNV-bijeenkomst in St. Annaparochie. Volgens hem moeten er geen landelijke normeringen voor deze toeslagen moeten komen. De gemeenten moeten in het kader van de lokale democratie zelf de bijstand invullen, meende De Geus. “Laat dit maar een thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen worden.”

Volgens de afspraken tussen de staatssecretaris en de VNG komen er op de basisuitkeringen van vijftig procent variabele toeslagen van maximaal twintigprocent. Gaat het om een alleenwonende die de kosten met niemand kan delen, dan moet de toeslag in principe volledig worden toegekend. De VNG zelf heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het eens is met het normensysteem zoals Wallage dat vorige week in een brief heeft geformuleerd. Wel onderstreept zij dat gemeenten de bevoegdheid moeten houden lagere toeslagen dan twintig procent te verstrekken.