Terreur houdt aan in Gazastrook

TEL AVIV, 10 DEC. Drie dagen voor een begin moet worden gemaakt met tenuitvoerlegging van het Israelisch-Palestijnse autonomie-akkoord op 13 december hebben Palestijnse extremisten vanmorgen een vader en diens zoon neergestoken in de nederzetting Gan-Or in het Katif-district in de Gazastrook. Het Israelische opperbevel houdt zo kort voor het geplande begin van de terugtocht van het Israelische leger uit de Gazastrook en Jericho rekening met verdere escalatie van de terreur. Vandaar dat de deze week begonnen versterking van troepen in de bezette gebieden wordt voortgezet.

De spanning onder de Palestijnen en in de Israelische samenleving loopt op doordat nog steeds geen zekerheid is over de uitvoering van het autonomie-akkoord op 13 december, terwijl er aan Israelische en Palestijnse zijde doden en gewonden blijven vallen. “De vrede staat in de gebieden in brand”, is vandaag de rode draad in een reeks artikelen over de toestand in de bezette gebieden in de krant Ma'ariv.

De Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, sprak vanmorgen, na een gesprek gisteren in Granada met PLO-leider Yasser Arafat, van grote moeilijkheden die nog vóór maandag moeten worden overwonnen. In een radio-vraaggesprek zei hij dat de omvang van de Israelische terugtocht uit Jericho en de controle bij de grensovergangen van de Palestijnse autonomiegebieden met Jordanië en Egypte problemen zijn die nog moet worden overwonnen. Nadrukkelijk zei Peres dat geen concessies zullen worden gedaan die Israels veiligheid aantasten.

Uit verslagen in de Israelische pers blijkt vandaag dat Arafat onthutst was door de harde opstelling van Peres in Granada. Peres zei vanmorgen ook dat uitstel van het akkoord de oppositie in beide kampen tegen de vredeskans zal versterken. Volgens hem “moeten er nu moeilijke beslissingen worden genomen”. “Er is geen ander alternatief.”

Israel en de PLO overleggen thans koortsachtig over het beleggen van een top tussen premier Yitzhak Rabin en Yasser Arafat, zondag in Kairo. Peres legde er vanmorgen de nadruk op dat deze top buitengewoon goed moet worden voorbereid. “Mislukking zal tot een zeer moeilijke situatie leiden”, zei hij.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, is vanmorgen na besprekingen in Jeruzalem naar Tunis vertrokken voor een onderhoud met Arafat. Volgens de radio zal hij er bij de Palestijnse leider op aandringen zijn standpunten inzake enkele veiligheidskwesties met het oog op de top met Rabin te versoepelen. In Tunis bevindt zich reeds enkele dagen minister Benjamin Ben Eliëzer voor overleg met de PLO.

Volgens Israelische en Palestijnse bronnen zal Israel op 13 december een militaire positie bij het Jabalya-vluchtelingenkamp in de Gazastrook en het gebouw van het burgerbestuur in het centrum van de stad Gaza aan de Palestijnen overdragen. Palestijnse bronnen in Gaza zeggen dat dan ook de eerste Palestijnse politieagenten in de straten van Gaza zullen verschijnen.

Uit een vandaag door het blad Yediot Acronot gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat 17 procent van de kolonisten in de bezette gebieden zich met de wapens tegen de Palestijnse politie zullen keren. Tweeëndertig procent zegt zich bij wijze van proef zonder wapens tegen de Palestijnse politie te zullen verzetten. Israels politieke en militaire leiders houden het erop dat de Palestijnse politie moet worden bewapend om in de autonomiegebieden de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor orde en veiligheid waarbij in de eerste plaats gedoeld wordt op de bestrijding van Palestijns terrorisme.

De Israelische politie heeft een 16-jarige jongen uit de nederzettingen Shiloah gearresteerd die er van wordt verdacht gisteren een ploegende Palestijnse boer te hebben vermoord. “De aanvallen van kolonisten tegen de Palestijnen, binnen het gezichtsveld van de Israelische autoriteiten, plaatsen grote vraagtekens bij de toekomst. Alleen veiligheid en zekerheid kunnen de hoop van de Palestijnen terugbrengen, zo niet, dan zal het geweld gewelddadiger worden tot de overeenkomst ongedaan wordt gemaakt”, schrijft vandaag het Palestijns Persbureau PPS in een analyse van de situatie in de bezette gebieden.

Uit gesprekken met Palestijnen in de bezette gebieden gisteren blijkt dat velen het vertrouwen in de vrede met Israel beginnen te verliezen en ook twijfelen aan de wijsheid van het leiderschap van Yasser Arafat. De Palestijnse leider wordt enerzijds verweten te grote concessies aan Israel te hebben gedaan en anderzijds ervan beschuldigd ondemocratisch te werk te gaan, onder andere bij het benoemen van functionarissen van het komende Palestijnse autonomiebestuur.

De Jerusalem Post maakt vanmorgen op de voorpagina melding van een geheim regeringsplan om op enkele kleine grenscorresties na terug te keren naar de grenzen van 1967 en akkoord te gaan met de stichting van een Palestijnse staat. Volgens deze krant wordt er door Israel reeds met de PLO onderhandeld over de toekomst van Jeruzalem. Ook zou Israel bereid zijn nederzettingen te ontruimen en te ontruimen kolonisten schadeloos te stellen. Volgens een recente opiniepeiling zou 33 procent van de kolonisten bereid op zo'n aanbod in te gaan. Onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin heeft het bericht echter vanmorgen met klem ontkend.

    • Salomon Bouman