Sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen

DEN HAAG, 10 DEC. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in vergelijking met een jaar geleden fors gestegen.

Aan het einde van het derde kwartaal kregen 282.000 mensen een WW-uitkering. Dat zijn er 73.000, of 35 procent, meer dan in het derde kwartaal van 1992. Dit blijkt uit cijfers die de Sociale Verzekeringsraad heeft gepubliceerd. De gegevens duiden vooral op een toename van de werkloosheid in de metaalnijverheid met een stijging van 75 procent. Ook in de vervoerssector (59 procent) en de bouw (50 procent) was sprake van een flinke toename van het aantal WW-uitkeringen. Tegenover 127.000 nieuwe WW-uitkeringen stonden in het derde kwartaal van dit jaar 110.000 beëindigingen. Het aantal mensen dat geen recht meer heeft op een WW-uitkering omdat ze te lang werkloos zijn - en dus naar de bijstand moeten - steeg in vergelijking met een jaar geleden met 27 procent. Opvallend is het hoge aandeel van jongeren onder de nieuwe werklozen. Terwijl de leeftijdsgroep 15-24 jaar 19,8 procent van de beroepsbevolking vertegenwoordigt, is haar aandeel bij de nieuwe WW-uitkeringen 30,2 procent, zo blijkt uit de cijfers van eind 1992. Voor de leeftijdsgroep 25-34 jaar zijn deze percentages respectievelijk 29,5 en 34,2.