Spanje voert quotum in voor Europese films

MADRID, 10 DEC. De Europese speelfilms moeten binnenkort een derde van de bioscoopvoorstellingen in de grotere Spaanse steden gaan uitmaken. Deze verplichting behoort - samen met een regeling die het nasynchroniseren van films drastische inperkt - tot een pakket wettelijke maatregelen ter bescherming van de Spaanse en Europese films die de Spaanse regering vandaag bespreekt.

Met de maatregelen wil minister Carmen Alborch van cultuur een dam opwerpen tegen de stortvloed aan vooral Amerikaanse films op de Spaanse markt. In het licht van de Gatt-onderhandelingen over de vrijmaking van de werelddhandel werd het belang van de Spaanse en Europese film als cultuurgoed met enige regelmaat in de media gepresenteerd.

De quotumregeling voor de bioscopen behoort tot de meest controversiële maatregelen die Alborch per decreet door wil voeren. In steden met meer dan 125.000 inwoners dient tegenover iedere twee dagen dat er een film uit een derde land wordt gedraaid, een dag met een Europese speelfilm te staan. Bioscopen in steden met minder dan 125.000 worden minder beschermd: slechts een op de vier vertoningen dient van Europese makelij te zijn.

Spaanse acteurs, regisseurs en producenten, gisteren bijeen om het honderdjarig bestaan van de Spaanse film te vieren, hebben enthousiast gereageerd op de maatregelen. Minder gelukkig zijn de filmdistributeurs en bioscoopeigenaren, die reeds een totale leegloop van de bioscopen in het vooruitzicht hebben gesteld. Afgezien van de quotumregeling dreigt immers het nasynchroniseren van buitenlandse (en dus voornamelijk Amerikaanse) films drastisch aan banden te worden gelegd.

De regering wil een vergunningenstelsel invoeren, waarbij pas toestemming voor het nasynchroniseren van een film wordt verleend, als aangetoond kan worden dat met een andere, Europese film een omzet van zeker 20 miljoen peseta's (280.000 gulden) is gehaald. De distributeurs spreken van een draconische maatregel. Behalve een enorme omzetdaling betekent het de doodsteek voor Spanjes nasynchronisatie-cultuur die nu juist een hoge graad van technische perfectie heeft bereikt, aldus de filmhandelaren.

Aan de regeling zitten echter nog de nodige haken en ogen. Zo is nog niet duidelijk wat precies onder een Europese film verstaan moet worden, een euvel waarmee Spanje in het recente verleden al eerder mee worstelde. Zo profiteerden de Amerikaanse films Terminator II en Basic Instinct van Spaanse steunregeling voor de Europese film. De films waren via Nederland ingevoerd en werden derhalve als Nederlandse produkties aangemerkt.

    • Steven Adolf