PvdA: 4-daagse werkweek voor rijksambtenaar

DEN HAAG, 10 DEC. Ambtenaren die bij de rijksoverheid gaan werken, moeten een vierdaagse werkweek van 32 uur krijgen. Volgens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer levert haar plan 1.500 tot tweeduizend extra banen per jaar op.

PvdA-woordvoerder Van Zijl zal dit volgende weerk voorstellen bij het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het centrale thema zal de bestrijding van de oplopende werkloosheid zijn en Van Zijl vindt dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven met een vierdaagse werkweek voor nieuwe ambtenaren.

Coalitiegenoot CDA wijst het voorstel van de PvdA-fractie af. “Een slecht plan. Het verkeerde signaal”, zegt CDA-woordvoerder Huibers. Ook de oppositiepartijen VVD en D66 hebben kritiek. CDA, VVD en D66 willen deeltijdwerk bevorderen, maar niet dwingend opleggen.

Ook de bonden voor overheidspersoneel AbvaKabo en CFO zien niets in het plan. De bonden zijn van mening dat ambtenaren niet mogen worden gedwongen tot een 32-urige werkweek. De AbvaKabo, de FNV-bond voor overheidspersoneel, verwijt de PvdA-fractie goedkoop te willen 'scoren' in het zicht van de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. “Nu werpt de PvdA zich plotseling op als de partij die voor nieuwe banen zorgt, terwijl de PvdA niet thuis geeft als wij wijzen op het omvangrijke banenverlies door alle bezuinigingen bij de overheid en in de zorgsector”, aldus de AbvaKabo.

Per jaar heeft het Rijk twaalfduizend vacatures. Als nieuw aangetrokken ambtenaren vier dagen van acht uur werken tegen een salaris van tachtig procent van een volledige baan, kunnen tweeduizend mensen in nieuwe deeltijdfuncties aan de slag, zo verwacht Van Zijl. De PvdA-woordvoerder onderstreept dat de rijksoverheid in een “grote reorganisatie” is verwikkeld die “duizenden arbeidsplaatsen” kost. Een deel kan behouden blijven wanneer nieuwe ambtenaren vier dagen per week werken.

“Naast het economische argument is er ook een maatschappelijk-cultureel argument”, zegt Van Zijl. “Er is een groeiende behoefte om korter te werken, zodat er tijd vrij komt voor andere zaken zoals de zorgtaken in huis.”

De PvdA-fractie zal zich in het debat met minister De Vries en Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid) verzetten tegen het plan van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen, CAO's niet langer voor een hele bedrijfstak te laten gelden, en uitzendwerk niet meer aan vergunningen te verbinden.

Daarnaast wil Van Zijl het aantal plaatsen in de banenpools, op dit moment ongeveer twintigduizend, uitbreiden. Banenpools zijn bedoeld voor (langdurig) werklozen die zeer moeilijk aan de slag komen. “Het mes snijdt aan twee kanten. Je helpt mensen na een lange periode van werkloosheid weer aan een baan. En ze verrichten maatschappelijk nuttig werk.” Van Zijl wil volgend jaar vijfduizend extra plaatsen in de banenpool oplopend tot 15 à 20.000.

Volgens de CDA-fractie is met de huidige twintigduizend plaatsen “ongeveer de grens bereikt”. Volgens Huibers is de banenpool “een nuttig instrument, maar we moeten terughoudend zijn”. Ook CDA-minister De Vries heeft zijn bedenkingen over een forse uitbreiding van de banenpools, de doorstroming naar 'echte' banen moet centraal staan.