Protest van machinisten tegen beperkt werkgebied

UTRECHT, 10 DEC. Een groep van ongeveer tachtig machinisten heeft gisteren vier sporen van het centraal station in Utrecht een half uur bezet gehouden, uit protest tegen het plan van de Nederlandse Spoorwegen het rijdend personeel in een beperkt gebied in te zetten. Het treinverkeer rond Utrecht liep hierdoor vertragingen op.

De actie volgde op het afbreken van het overleg tussen bonden en directie over deze kwestie. De spoorwegbonden gaan nu hun leden raadplegen. Acties zijn volgens de bonden allerminst uitgesloten.

Voorzitter G. Hardeveld van de spoorwegvakbond FSV vindt dat de NS-directie de machinisten in de kou laat staan. Directeur G. Hammer van de dienst NS Reizigers liet tijdens het overleg weten niet langer met de bonden te willen praten over de dienstroosters. Hij acht dit een zaak voor de ondernemingsraad van de spoorwegen.

Uit een notitie voor de OR van de NS, die Hammer gisteren aan de bonden overhandigde, blijkt dat een landelijke inzet van het personeel vanaf 1995 niet langer zal worden nagestreefd. De machinisten vrezen dat hierdoor de variatie in hun werk zal verdwijnen. Ze zijn bang dan nog slechts op vaste routes en in dezelfde typen treinen te kunnen rijden. “Rondjes om de kerk rijden”, noemt een woordvoerder van de Vervoersbond FNV dit.

De NS willen de betrokkenheid met het “produkt” vergroten door machinisten en conducteurs op een beperkt aantal lijnen te laten rijden. De NS is van mening dat het personeel daardoor beter de resultaten van de eigen inspanning herkent en dat de mogelijkheden het personeel te laten “profiteren” van het resultaat dat zij bereikt hebben (het “wij-gevoel”) groter zullen worden.