Onderzoek vergoeding huishoudelijke hulp

DEN HAAG, 10 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil het plan van de CDA-fractie in de Tweede Kamer om huishoudelijke hulp voor bejaarden niet uit te sluiten van vergoeding, serieus bekijken. Het CDA bepleit een regeling die gebonden is aan een jaarlijks budget.

Tijdens de behandeling gisteren van de begroting van WVC zegde Simons toe dat het voorstel van het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) door zijn ambtennaren zal worden doorgerekend. Simons en de Kamer zullen het voorstel volgende week opnieuw bespreken. Door een subsidieregeling waarvoor jaarlijks een maxium hoeveelheid geld beschikbaar is, kunnen de kosten voor deze vorm van thuiszorg in de hand worden gehouden, meent Lansink.

De verzekerde zou een eigen bijdrage van 15 gulden per uur moeten betalen. Zaterdag protesteert de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg tegen bezuinigingen die het kabinet de sector wil opleggen en tegen het voornemen om mensen zelf te laten betalen voor huishoudelijke zorg.

Minister d'Ancona (WVC) staat positief tegenover een plan van de PvdA om de komende jaren 80.000 extra plaatsen in de kinderopvang te creëren en daarmee de wachtlijsten weg te werken, zo bleek gisteren. Zij gaat “serieus kijken” hoe dat plan een belangrijke rol kan spelen bij de volgende kabinetsformatie. Voor het plan dat het Tweede-Kamerlid Vliegenthart (PvdA) deze week lanceerde, is 200 miljoen gulden nodig.

Simons riep de sociale partners, met wie hij overleg voert over het arbeidsmarktbeleid, op tot een tweejarige loonmatiging. Voor het kabinet is dat een voorwaarde om het verlies aan arbeidsplaatsen in de sector te kunnen verzachten, aldus de staatssecretaris.