Meer vrijheid in bestuur van openbaar onderwijs

ZOETERMEER, 10 DEC. Als openbaar en bijzonder onderwijs gaan samenwerken in één school, mogen zij een privaatrechtelijke bestuursvorm kiezen, bijvoorbeeld een stichting. In zo'n 'samenwerkingschool' met een dergelijk bestuur moeten ook de kenmerken van het openbaar onderwijs gewaarborgd zijn.

Minister Ritzen (onderwijs) heeft gisteren voorgesteld deze bestuursvorm in de wet vast te leggen. Dit voorstel is de kabinetsreactie op een advies van een commissie over samenwerkingsscholen. De Kamer had al eerder uitgesproken dat er behoefte was aan een wettelijke status voor deze vorm van samenwerking, die inmiddels in veel gemeenten bestaat of in voorbereiding is.

Besturen van bijzondere (meest confessionele) scholen, zo constateerde Ritzen gisteren, willen vaak niet met openbaar onderwijs in een publiekrechtelijke bestuursvorm samengaan, uit vrees dat hun identiteit dan onvoldoende is gegarandeerd.

De minister kon tot zijn advies komen nadat de verschillende organisaties van scholenbesturen vorige maand akkoord waren gegaan met deze mogelijkheid. Tot dan toe hadden de confessionele besturen steeds volgehouden dat een stichtingsvorm voor openbaar onderwijs niet in overeenstemming was met het Nederlandse onderwijsstelsel.