Marguerite Duras

Marguerite Duras: Ecrire. Uitg. Gallimard, ƒ 34,45

In haar nieuwe boek Ecrire heeft teksten bij elkaar gebracht, waarvan sommige oorspronkelijk film-scripts waren. Zij praat daarin over zichzelf, over de eenzaamheid in haar nieuwe huis bij Parijs, over het schrijven: “ik zal nooit ontdekken waarom je schrijft en hoe je nét schrijft.” Andere onderwerpen zijn een vlieg die ze zag sterven en de onverschilligheid van degeen aan wie ze dat uitlegde, en een jonge Engelse vliegenier, die in Normandië neerstortte, door niemand gekend maar door het hele dorp betreurd.

Duras vertelt broos, soms bijna te simpel in de bekende korte zinnen, waarvan af en toe een deel nog herhaald wordt. Het is een zachtjes lopen, dat ineens in hollen overgaat. Een lezer zou zich de films erbij kunnen voorstellen, zo beeldend schrijft ze, ondertussen in de ban rakend van haar aarzelend geschrijf, haar taalvondsten en onverwachte invallen.

    • F.J. van Marle