Jeltsin krijgt in Brussel alle steun van EU

BRUSSEL, 10 DEC. De Russische president, Boris Jeltsin, de Belgische premier, Jean-Luc Dehaene, en Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, hebben gisteren in Brussel in een politieke verklaring de weg geëffend voor wat ze noemden een nieuwe politieke en economische relatie tussen Rusland en de EU.

Jeltsin bestempelde de politieke verklaring als “een teken dat Europa zich ontdoet van de nasleep van de Koude Oorlog”. Het document voorziet volgens hem in de beëindiging van de discriminatie van Rusland: “Er valt weer een Berlijnse Muur.” Volgens de Russische president zal de verklaring een positieve uitwerking hebben op de hervormingen in Rusland.

De verklaring wordt algemeen uitgelegd als een signaal van steun van de EU voor de Russische president aan de vooravond van de belangrijke parlementsverkiezingen in Rusland van zondag en het eveneens zondag te houden referendum over de nieuwe Russische grondwet. De dubbele stembusgang wordt in het document geprezen als een evenement waarbij de Russen over hun eigen toekomst gaan beslissen, een proces dat de EU actief zegt te willen ondersteunen. De Europese Unie belooft in het document Rusland verdere steun bij de democratisering, die Rusland in staat zal moeten stellen - zoals het in de verklaring heet - “zich aan te sluiten bij de Europese naties met hun gezamenlijke democratische, culturele en sociale waarden”.

Dehaene zei dat het document voorziet in een dialoog tussen Rusland en de EU, vergelijkbaar met die met Japan en de Verenigde Staten. De politieke verklaring loopt vooruit op een volledig handelsverdrag tussen de EU en Rusland. Russische en EU-onderhandelaars zijn er nog niet in geslaagd een oplossing te vinden voor het belangrijkste probleem dat een dergelijk handelsverdrag in de weg staat: een decreet van Jeltsin dat de activiteit van buitenlandse banken in Rusland beperkt. Het akkoord moet de toegang van Russische goederen op de EU-markt vergemakkelijken. Het beschrijft Rusland als een land met een economie die zich in een fase van transformatie van een staats- naar een markteconomie bevindt. (Reuter)