Jeltsin doet laatste dringende oproep op kiezers van Rusland

MOSKOU, 10 DEC. President Jeltsin heeft gisteravond in een televisietoespraak de Russische bevolking opgeroepen zondag voor zijn ontwerp-grondwet te stemmen omdat anders een burgeroorlog zou dreigen.

Het was Jeltsins meest hartstochtelijke pleidooi voor de nieuwe grondwet sinds hij op 3 en 4 oktober gewapenderhand een revolte van het Russische parlement onderdrukte.

“Begin oktober hing de vrede in ons land aan een zijden draad”, zo zei Jeltsin. “De burgeroorlog klopte niet alleen op de deur maar was ons huis al binnengedrongen. Vandaag moet het ronduit worden gezegd: zolang de nieuwe grondwet niet is aangenomen, blijft zo'n dreiging over het land hangen, over elk van ons.” Het is volgens de president nu aan de kiezers om in het referendum zondag te beslissen of het wel of niet rustig zal worden in Rusland.

De toespraak van Jeltsin, die was opgenomen voordat hij eerder deze week naar Brussel vertrok, komt temidden van groeiende onzekerheid of bij het referendum over de grondwet wel het vereiste opkomstpercentage van 50 wordt gehaald. Volgens de regels die Jeltsin dit najaar zelf heeft opgesteld is de grondwet goedgekeurd als ten minste de helft van de 107 miljoen kiesgerechtigden komt stemmen en ten minste de helft daarvan voor de tekst stemt. De grondwet moet in de plaats komen van de in de jaren zeventig opgestelde grondwet van de Sovjet-Unie, die Jeltsin buiten werking heeft gesteld toen hij op 21 september het parlement ontbond. Verkiezingen voor een nieuw parlement hebben ook zondag plaats.

De president heeft in de afgelopen weken zorgvuldig vermeden partij te kiezen in de verkiezingsstrijd tussen de dertien deelnemende partijen, hoewel de partij met de meeste ministers, Ruslands Keuze, de laatste week van de campagne is ingegaan met een affiche waarop partijleider Jegor Gajdar handen schudt met de president en waarop de tekst is gedrukt 'Ruslands Keuze is Jeltsin'. Jeltsin heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat voor hem het belangrijkste is dat zondag de nieuwe grondwet wordt aangenomen die de president grotere en duidelijker omschreven bevoegdheden geeft dan hij tot nu toe heeft.

De pogingen van de regering om een staking van mijnwerkers in het uiterste noorden van Rusland voor de verkiezingsdag te beëindigen is mislukt. Gisteravond maakten de stakingsleiders in de noordelijke mijnwerkersstad Vorkoeta bekend dat de staking voorlopig doorgaat. De belangrijkste eis van de mijnwerkers is betaling van hun loon, dat zij al drie maanden niet hebben ontvangen.