In 2050 drinkwater in Utrechtse grachten

UTRECHT, 10 DEC. In 2050 kan het water van de Kromme Rijn en in de Utrechtse grachten weer zo helder worden als vroeger. Bijna drinkwaterkwaliteit is haalbaar. Dit staat in een 'Schoonwaterplan' dat de provincie Utrecht gisteren heeft gepubliceerd.

De waterkwaliteit kan onder meer verbeteren door in de grachten meer kwel- en regenwater uit de eigen regio te laten stromen. Regenwater zou in de stad niet meer via het riool, maar in de bodem moeten worden afgevoerd. Voorts zal rivierwater als bron van drinkwater moeten worden gebruikt in plaats van grondwater. Andere maatregelen zijn de verwijdering van stuwen bij natuurontwikkelingsprojecten en aanpassing van het Amsterdam-Rijnkanaal, opdat minder grondwater verdwijnt.

Het Schoonwaterplan verschijnt op een moment dat een andere historische schoonmaakoperatie in Utrecht wordt afgesloten. Na twintig jaar zijn vrijwel alle woningen langs de grachten aangesloten op de gemeentelijke riolering. Eeuwenlang fungeerden de grachten als open riool, waarbij de nachtelijke spuiingen voor de verfrissing moesten zorgen.

De kwestie kreeg precies 69 jaar geleden de aandacht van N.A. Roozendaal die in Utrecht promoveerde op 'een bijdrage tot de kennis van den beerput'. De wetenschapper voorzag toen al dat “Utrecht eens zal komen te staan voor de vraag op welke wijze het rioolvocht dient te worden afgevoerd”. De drooglegging van de Zuiderzee zou afvoer daarheen onmogelijk maken.

Door de aanwezigheid van de werfkelders onder de straten was er geen ruimte om daar een riolering aan te leggen. In 1973 werd begonnen met de aanleg van een rioolbuis in de grachten en dat werk is nu vrijwel afgerond. De Vecht is nog steeds een zorgenkind, maar uit metingen bij Oud-Zuilen blijkt dat het zuurstofgehalte nog maar zelden tot nul daalt.

Maar het kan nog beter, al vergt het Schoonwater plan volgens milieugedeputeerde P.R. Smink een gezamenlijke inspanning van de verschillende overheden, waterschap, natuurbeheersorganisaties, waterleidingbedrijf en bewoners.