Fiscale regeling onderzoek gunstiger voor kleinbedrijf

DEN HAAG, 10 DEC. Kleinere bedrijven zullen meer profiteren van de fiscale regeling die investeringen in onderzoek en ontwikkeling moet stimuleren. Het kabinet heeft deze toezegging gedaan en komt daarmee tegemoet aan de wens van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer.

Om de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, heeft het kabinet besloten met ingang van volgend jaar extra geld uit te trekken voor een fiscale Research and Development-faciliteit. Bedrijven hoeven 12,5 procent minder loonbelasting te betalen voor medewerkers die werkzaam zijn in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling. De fiscale aftrek is beperkt tot de tien miljoen gulden per bedrijf. Met de regeling is volgend jaar een bedrag gemoeid van 210 miljoen gulden, oplopend tot 350 miljoen in 1995 en latere jaren.

Om kleinere bedrijven meer te laten profiteren van de faciliteit heeft het Kamerlid Vermeend (fiscaal-specialist van de PvdA-fractie) voorgesteld het percentage van 12,5 te verhogen tot 25 voor de eerste 100.000 gulden aan loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling. Minister Andriessen (economische zaken) en Van Amelsvoort (financiën) zijn bereid deze aanpassing over te nemen, hoewel de bewindslieden de kritiek van de Kamer dat er met de faciliteit te weinig geld terecht komt bij het midden- en kleinbedrijf niet delen.

Het KNOV is “bijzonder verheugd” dat de faciliteit meer wordt toegesneden op de kleine en middelgrote bedrijven. De werkgeversorganisatie in het midden- en kleinbedrijf ziet hierin de “erkenning” van het feit dat het juist deze bedrijven zijn die door middel van technologische vernieuwing de grootste bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid.

In de periode 1991-1994 nam de werkgelegenheid in het grootschalige bedrijfsleven af met gemiddeld 2000 arbeidsjaren. In het midden- en kleinbedrijf daarentegen steeg de werkgelegenheid met 18.000 per jaar.